HIDRAULIČKI PROBNI STO TB-Hn2

Slika – Probni sto TB-Hn2

Namena:
Probni sto TB-Hn2 je namenjen za ispitivanje hidrauličnih uređaja i komponenata koje se koriste u vozilima i opremi različitih industrijskih objekata.

Koncepcija:
Projektovan je kao ispitni sto univerzalne primene, čiji se opseg korišćenja može širiti dokompletiranjem interfejsa za povezivanje predmeta ispitivanja sa ispitnim stolom. Na probnom stolu se može ispitivati funkcija i vršiti dijagnosticiranje svih hidrauličnih uređaja i komponenata do radnih pritisaka 80 bara.

Kratak opis:
U metalnoj konstrukciji probnog stola je smeštena oprema stola sa prostorima (prikazanim na slici) koji imaju sledeću namenu:
A. Površina za formiranje test instalacije
B. Radna površina za podešavanje hidrauličkih parametara i komandovanje
C. Površina sa uređajima za uključenje stola i kontrolu, signalizaciju i merenje hidrauličkih i elektro parametara
U unutrašnjosti stola je dopunski rezervoar, a levo os stola je postolje sa elektromotorom za test pumpi.

Osnovne funkcije probnog stola:
Realizovanim protokolima rada obuhvaćeno je testiranje funkcionalnosti sledećih uređaja:
– Zupčastih pumpi
– Ventila za rasterećenje pumpi
– Propusnih ventila
– Hidrauličkih pojačivača za bočna kvačila
– Hidrauličkih pojačivača za navođenje različitih platformi u dve ravni
– Cilindara sa ventilskim blokom za pokretanje u dve ravni.
Shodno usvojenoj koncepciji rešenja, izradom dopunskih protokola, može se proširiti opseg uređaja koji se žele testirati.

Tehničke karakteristike probnog stola:
– Radni pritisak, ograničen na ventilu sigurnosti agregata………………………………..pr=80 bar
– Kapacitet pumpe……………………………………………………………………………….Q=20 dm3/min
– Zapremina rezervoara……………………………………………………………………………….V=40 dm3
– Zapremina dodatnog rezervoara………………………………………………………………Vp=16 dm3
– Priključak na trofaznu struju 3x380x50Hz, osigurači…………………………………………..I=25 A
– Snaga elektromotora pumpe agregata……………………………………………………………P=4 kw
– Snaga elektromotora za test pumpe……………………………………………………………….P=3 kw
– Snaga ispravljača 24+4V, 160A……………………………………………………………………….P=4 kw
– Ulje HD32 potrebna količina………………………………………………………………………V=80 dm3

Dimenzije probnog stola:
– Širina………………………………………………………………………………………………………. 1500mm
– Visina……………………………………………………………………………………………………….2160mm
– Dubina……………………………………………………………………………………………………. 1110mm
Preuzmite podatke Hidrauličkog probnog stola TB-Hn2-00.000. (PDF dokument)

 

Објављено у Novi Proizvodi Означено са: , , , , , , , , ,