Akreditacija Laboratorije za ispitivanje industrijskih armatura

Akreditaciono telo Srbije izvršilo je ocenjivanje Laboratorije za ispitivanje ’’AZIMUTH DPS’’ d.o.o Beograd, Baćevac, Pavlovačka 3 dana 3. Aprila 2014., u cilju dodeljivanja akreditacije za ispitivanje industrijskih armatura.

deo-ispitne-opreme-visokog-pritiska-za--ventile-i-instalacije 11

Објављено у Vesti