Elektroenergetski solarni sistemi

Osnovna komponenta elekroenergetskog solarnog sistema je solarni panel, sačinjen od zbira solarnih ćelija koje konvertuju sunčevo zračenje u električnu energiju. Snaga koju proizvdi jedna fotonaponska ćelija je relativno mala pa se u praksi više ćelija povezuje u grupu čime se stvara fotonaponski modul. Prema projektovanoj snazi moduli se spajaju redno i/ili paraelno, te se formira fotonaponski panel koji proizvodi struju, napon i snagu zanato većeg inteziteta. Komercijalno su najzastupljenije silicijumske solarne ćelije, koje se prema kristalografskoj strukturi dele na monokristalne, polikristalne i amorfne.
Sistem se sastoji od:
– Fotonaponskih modula koji pretvaraju radijaciju sunca u elektricnu energiju;
– Sistema za akumulaciju i regulaciju elektricne energije koji reguliše proces punjenja i pražnjenja akumulatora tako da se svi viškovi energije akumuliraju;
– Invertora (po potrebi) da se prevede jednosmerna struja napona 12V ili 24 V u naizmeničnu struju napona 220V.
Fotonaponski sistemi su jednostavni za monzažu i imaju dugi vek upotrebe. Koristite energiju SUNCA

Projektujemo najoptimalnija rešenja koja su primenjiva u različitim oblastima:

•Za napajanje privatnih kuća, vikendica, industrijskih objekata,
•Za napajanje sistema za navodnjavanje,
•Za napajanje spoljne rasvete.
Osnovni cilj je pouzdano, bezbedno, ekološki prihvatljivo
i jeftino snabdevanje električnom energijom. Oprema koju koristimo proizvedena je prema standardima EU.


 

Solarni sistem 400 W

solarni-sistem-400w

Koristi se za napajanje potrošaca naizmenicnim naponom 220 V (odnosno 12 V i 24 V
jednosmerne struje).

Može se napajati 10 štedljivih sijalica, radio aparat, TV, frižider (rashladna vitrina) i
punjac za mobilni telefon.

Ovde možete preuzeti dokumentaciju Solarnih fotonaponskih sistema (Preuzmite PDF dokument) 459 kb

Energetski solarni sistemi (Preuzmite PDF dokument) 2,56 mb