Potvrđen sertifikat ISO 9001 tokom nadzorne provere SGS sertifikacionog tela

azimuth-dps sertifikat-iso-9001-2008Dana 10.03.2014. švajcarsko sertifikaciono telo SGS, od koje je 2012. godine dobijen ISO sertifikat 9001:2008,
izvršio je u poslovnim prostorijama Društva AZIMUTH-DPS redovnu godišnju kontrolu:
– Primene standardizovanih procedura upravljanja radnih procesa,
– Stepena implementacije tih procedura u svim radnim procesima.
U toku sistematizovanog postupka kontrole konstatovano je da:
a) Sistem menadžmenta u saglasnosti sa svim zahtevima proveravanog standarda,
b) Organizacija efektivno implementirala planani system menadžmenta.
c) Sistem menadžmenta sposoban za postizanje ciljeva proisteklih iz politike kvaliteta
Rezultat nadzorne provere: Društvu AZIMUTH potvrđen je ISO sertifikat

Објављено у Vesti