TEHNOLOGIJA REMONTA INDUSTRIJSKIH VENTILA

Društvo AZIMUTH-DPS je u toku decembra 2011 je, na osnovu sopstvene tenologje, završilo remon probne partije Ravnih zapornih ventila (klase DN40 PN6, DN40 PN16 i DN100 PN16).

Na osnovu tehnološke dokumentacije najpre se vrši rasklapanje ventila, defektacija kvarova, kompletno peskarenje delova radi otklanjanja korozije, dorada zaptivnih površina na dosednim površinama i na prirubnicama prema spoljnoj atmosferi, zamena svih zaptivača novim zaptivačima (koji su izrađeni od savremenih zapivnih materijala), montaža ventila i ispitivanje ventila na pritisak i zaptivenost (u sopstvenoj laobatoriji opremljenoj odgovarajućim probnim stolovima) prema fabričkim standardima i odgovarajućim SRPS EN standardima.

Za sve remontovane ventile Društvo izdaje deklaraciju o usaglašenosti. Garancija za remontovane ventile je najmanje godinu dana. Ukuliko to kupac zahteva izdaje se i Atest od strane laboratorije ovlašćene od ATS.

Na priloženim slikama se može videti da postupkom remonta korišćeni ventili mogu da se dovedu u stanje potpune operativne funkcije.