RESERTIFIKACIJA ISO SISTEMA KVALITETA

Dana 15.03.2013. tim proverivača švajcarske firme SGS, od koje je prošle godine dobijen ISO sertifikat 9001:2008, izvršio je u poslovnim prostorijama Društva AZIMUTH-DPS redovnu godišnju kontrolu:
– Primene standardizovanih procedura upravljanja radnih procesa od strane zaposlenih,
– Stepena implementacije tih procedura u radnim jedinicama proizvodnih pogona, ispitnih laboratorija i magacina.

azimuth-dps-iso9001-sertificat-8000

U toku sistematizovanog postupka kontrole je konstatovano:
a) Da Društvo Azimuth-DPS ima uspostavljen i održiv sistem menadžmenta u skladu sa standardom,
b) Kroz proces provere sistem menadžmenta je pokazao potpunu usaglašenost sa zahtevima proveravanog standarda.
Tokom posete timu proverivača su prezentovani delovi pogona Društva koji su u protekloj godini infrastukturno sređeni i kompletirani odgovarajućom opremom (radna jedinica sa komornom peskarom i farbarom; novoformirani magacinski prostori za skladištenje raznih vrsta repromaterijala i finalnih proizvoda; laboratorija za ispitivanje srukturne čvrstoće ventila i slavina pri pritiscima do 150 bara).

U Zapisniku, sačinjenom na kraju kontrole, dat je predlog da se Društvu potvrdi ISO sertifikat do sledeće kontrole.

Објављено у Vesti