Program Loptastih Slavina

Društvo AZIMUTH-DPS je osvojilo široku gamu dvodelnih i trodelnih slavina namenjenih za upotrebu u industrijskim pogonima prehrambene i farmaceutske industrije, toplanama i drugim proizvodnim i energetskim pogonima.
Zavisno od vrste korišćenih medija / fluida odlivci kućišta slavina se izrađuju od nerđajućih čelika, ugljeničnih čelika ili sivog liva. Naše slavine su uglavnom (više od 80%) izrađene od visoko kvalitetnih nerđajućih čelika.

KLASIFIKACIJA LOPTASTIH SLAVINA
Loptaste slavine proizvodnje Društva AZIMUTH prema tipu konstrukcije su:
– Dvodelne loptaste slavine (za koje se koristi oznaka DLS),
– Trodelne loptaste slavine (za koje se koristi oznaka TLS).
Prema vrsti materijala koji se koristi za izradu kućišta i prirubnica slavine se izrađuju od:
– Čeličnog sivog liva (stara oznaka ČL.0400, odnosno Č.0400),
– Ugljeničnog čelika (stara oznaka ČL.1330, odnosno Č.1330),
– Nerđajućeg čelika (stara oznaka ČL.4574, odnosno Č.4574).
U svim slučajevima kugla se izrađuje od nerđajučeg čelika.
Svi zaptivači slavina se izrađuju od teflona (PTFE).
Materijali koji se koriste za izradu slavina, pored navedenog, ispunjavaju i zahteve prema standardu SRPS EN 12516-1:2010.
Prema dimenziji prečnika nazivnog otvora (DN), izraženog u (mm) ili inčima (²), slavine naše proizvodnje su standardizovane na otvore 11 veličina: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150. Izuzetno, po zahtevu kupca, mogu se izrađivati i sa većim nazivnim otvorima.
Prema načinu ugradnje kućišta u radne instalacije:
– Sa navojem,
– Sa prirubnicom,
– Sa nastavkom za zavarivanje.
Pored navedenih klasifikacija konstrukcionog karaktera moguće su i podele prema:
– veličini radnog nazivnog pritiska (PN) izraženog u (bar),
– veličini radne temperature u instalaciji izraženoj u (°C),
– vrsti radnog medija koji se koristi u instalaciji,
– vrsti pogona (upravljanja funkcijom slavine):
o ručni pogon, standardno rešenje,
o motorni pogon, po zahtevu kupca.
Svi ostali tehnički podaci dati su u katalogu loptastih slavina ( PDF dokument). 1,81mb