Toplotni cirkulacioni sistemi

Toplotni solarni sistemi sa prinudnom cirkulacijom u solarnoj petlji koriste se za zagrevanje sanitarne vode i eventualno dogrevanje stanbenog prostora u zimskom periodu. Kod toplotnih sistema ovog tipa solarni kolektori se ugrađuju (najčešće) na kosi ili ravan krov, a solarni bojler i ostala oprema su smešteni u odgovarajućoj prostoriji u kući (stanu) blizu potrošača tople vode.
Osnovni elementi toplotnog sistema sa prinudnom cirkulacijom su: ravni toplotni prijemnici solarne energije (kolektori), solarni modul i solarni bojler.

toplotni-solarni-sistem-v1

Solarni kolektori sa tecnim radnim medijumom se mogu koristiti pojedinacno ili kombinovano za zagrevanje sanitarne vode i za zagrevanje prostorija pomoću grejnih tela.

U sastav solarnog modula ulaze: cirkulaciona pumpa, ekspanzioni sud, manometar, termometar i odgovarajuci ventili.

Cirkulaciona pumpa služi da obezbedi prinudnu cirkulacije glikola u solarnom sistemu, a ukljucuje se automatski kada razlika temperature glikola u solarnom kolektoru i vode u bojleru dostigne zadatu vrednost.

Ekspanziona posuda održava odgovarajuci pritisak vode u zatvorenom cirkulacionom krugu solarne petlje.

Solarni bojleri služe za smeštaj tople vode. U zavisnosti od namene mogu da sadrže jedan ili dva cevna izmenjivaca toplote. Ukoliko se solarni bojler koristi samo za zagrevanje sanitarne vode ima jedan cevni izmenjivač. Ako se solarni bojler koristi i za grejanje prostora ima dva toplotna izmenjivaca, jedan je vezan za solarne kolektore, a drugi za toplovodno grejanje. U slorani bojler može da se ugradi i jedan električni grejač, koji bi (ako u zimskom periodu prinos kolektora nije dovoljan) mogao da služi za dogrevanje sanitarne vode.

Funkcija diferencijalnog termostata je kontrolisanje temperature vode u solarnom bojleru i glikola solarnom kolektoru kao i ukljucivanje cirkulacione pumpe.
U našoj ponudi kupcima se nude jedna od tri standardne konfiguracije (sa jednim do tri ravna solarna kolektora svaki površine 2,07 m² i bojleri odgovarajuće zapremine 200 do 400 litara). Normalno, na zahtev kupca projektujemo i isporučujemo konfiguracije po posebnom zahtevu.
Za detaljnije informacije o konfiguracijama koje se nude preuzmite PDF format.

Ovde možete izračunati potrebnu površinu kolektora za grejanje vode. Preuzmite na ovom linku proračuncalculator-azimuth-dps.rs
Toplotni cirkulacioni sistemi (Preuzmite PDF dokument) 505 kb

 

Toplotni solarni sistemi (Preuzmite PDF dokument) 3,18 mb