Toplotni termosifonski sistemi

Termosifonski solarni sistem namenjen je za zagrevanje sanitarne vode. Najčešće se ugrađuje na kosi ili ravan krov kuće.
Princip funkcionisanja – koristi dejstvo sile gravitacije i razliku gustine (i relativne mase) između hladne i tople tečnosti, te se zagrejana tečnost podiže a ohlađena spušta. Uredjaj radi bez pumpe i složenih upravljačkih sklopova, pa ne zahteva posebno održavanje. Rad ovog tipa sistema je potpuno bešuman.
Imajući u vidu princip rada treba voditi računa (pri montaži) da rerervoar za toplu vodu bude postavljen iznad sunčanog kolektora.

toplotni-solarni-sistem-r1
U standardnoj ponudi kupcima se nude tri konfiguracije ovih sistema (zavisno od dnevne potrošnje tople vode), sa jednim do tri kolektora i bojlerima odgovarajuće zapremine. Na zahev kupca projektuju se i isporučuju i drugačije konfiguracije.
Napomena: Detaljni podaci za sve konfiguracije se mogu preuzeti iz priloženih PDF formata.

Ovde možete izračunati potrebnu površinu kolektora za grejanje vode. Preuzmite na ovom linku proračuncalculator-azimuth-dps.rs

Toplotni termosifonski sistemi (Preuzmite PDF dokument) 205 kb

Toplotni solarni sistemi (Preuzmite PDF dokument) 3,18 mb