Višenamensko oklopljeno vozilo formule 4×4 „Palanca Negra“

Jedan od novih razvojnih projekata je razvoj višenameskog oklopljenog vozila formule 4×4. Uz finansijsku podršku kompanije JOMIL (u čijem sastavu posluje Društvo AZIMUTH DPS) upravo se završava funkcionalni model osnovne verzije vozila 4×4 (radni naziv je „Palanca Negra“) namenjenog za potencijalne korisnike nekoliko zemalja Afrike. Na osnovu proučavanja tendencija u razvoju i primeni oklopljenih terenskih vozila 4×4 autori rešenja su se opredelili za vozilo male mase (oko 5 tona), koje služi kao transporter vatrene grupe vojnika ili policije (pored komandira i vozača, koji su u prednjem delu vozila, u oklopljenom telu ima mesta za još 6 do 8 članova posade) namenjene za izvršavanje zadataka u snagama za brze intervencije (u sastavu mirovnih misija, za borbu sa teroristima ili grupama demonstranata). Telo vozila je projektovano tako da pruža balističku zaštitu posadi, po standardu STANAG 4569 zaštita treba da bude Nivo I do Nivo II). Sa donje strane telo vozila je projektovano da obezbedi zaštitu od dejstva mine sa 6 kg eksploziva (Nivo II+ po istom standardu). Vozilo je projektovano prvenstveno za kretanje van puteva, pri čemu treba da savlađuje uzdužni nagib 45%, bočni nagib 35%, vertikalnu prepreku 500mm. Maksimalna brzina kretanja vozila 100km/h. U osnovnoj varijanti vozilo je naoružano turelom sa mitraljezom 7,62 mm, proizvodnje domaće fabrike Zastava Arms.